Содержание
tower
 • PUBLISHER Maks Pototskyi

 • FOUNDER Nataliia Grebenshchykova

 • EDITOR-IN-CHIEF Nataliia Grebenshchykova

 • EXECUTIVE EDITOR Yuliya Budak

 • ART AND DESIGN Victoria Izotova
  Olha Korniienko

 • PROOFREADING Inna Litvinova

 • ENGLISH PROOFREADING Yelyzaveta Kochekova

 • PHOTO Francesco Pachì

 • ВИДАВЕЦЬ Макс Потоцький

 • ЗАСНОВНИК Наталія Гребенщикова

 • ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР Наталія Гребенщикова

 • ШЕФ-РЕДАКТОР Юлія Будак

 • ДИЗАЙН І ВЕРСТКА Вікторія Ізотова
  Ольга Корнієнко

 • ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР Інна Літвінова

 • ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ Єлизавета Кочекова

 • ФОТО Франческо Пакі

Наталия Гребенщикова

Люди, які нас оточують, інколи подібні до яскравих зірок на небосхилі.
Ми спостерігаємо за ними на відстані, бо вони ж зірки.
Проте часом випадає шанс сісти навпроти або вийти на зв’язок онлайн і відверто поговорити. Пізнати зірку зсередини: чим живе, надихається, чому радіє, що її мотивує, а що засмучує. Відкриваючи цей номер, будьте готові до 20+2 неформатних інтерв’ю.
Серед наших героїв — дві сімейні пари, тож +2 — то дві прекрасні леді: Айріс Кентербері та Мірела Пакі.
Також ми додали декілька інтерв’ю з представниками брендів, проте найбільше уваги — саме до персон.
Щиро дякуємо кожному, хто знайшов час і пройшов із нами не дуже легку та швидку, але таку цікаву дорогу: від згоди поспілкуватися до погодження матеріалів. Для нас це честь. Наприкінці кожного інтерв’ю є три запитання з анкети Марселя Пруста. Це водночас невеличка гра й нагадування про те, що класика — вічна. Як і потяг людей до зірок. На кожній сторінці цього номера ми намагалися трохи вас до них наблизити.

Приємного знайомства!

Some people around us are like bright stars in the sky.
We watch them from a distance because they are stars.
However, sometimes there’s a chance of sitting opposite or getting in touch online and talking openly. Get to know the star from the inside: purpose in life, inspiration, happiness, motivation, and concerns.
When you open this edition, be prepared for 20 + 2 informal interviews. There are two married couples among our heroes, so +2 are two beautiful ladies: Iris Canterbury and Mirella Pachi. We also have added a few interviews with representatives of brands, but most of the attention is on persons.
We sincerely thank everyone who took the time to walk with us, not so easy and fast, but such an interesting road: from agreeing to communicate to approving materials. It is an honor for us. At the end of each interview, there are three questions from Marcel Proust’s Questionnaire. It is both a little game and a reminder that the classics are eternal. As well as the attraction of people to the stars. With each page of this edition, we tried to bring you a little closer to them.

Have a nice acquaintance!

Nataliia Grebenshchykova, Editor-in-Chief

knife